Wat houdt Rabo ClubSupport in?

Met deze actie geeft de Rabo Bank Kop van Noord Holland haar leden de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de verdeling van het jaarlijkse budget dat de bank beschikbaar stelt om het verenigingsleven in haar werkgebied te sponsoren.  Voor 2022 was dit een bedrag van € 250.000,- Voor 2023 bedraagt dit € <bedrag>

Hoe werkt deze actie?

De bijdrage die een vereniging/stichting als sponsorbedrag kan ontvangen is afhankelijk van het aantal stemmen dat zij kan vergaren van de leden van de bank. Let op: klanten van de bank zijn niet automatisch lid van de bank (zie ook punt 2/ hieronder). Hoe meer stemmen, hoe hoger het sponsorbedrag. De club zal dus actief campagne moeten voeren om zoveel mogelijk stemmen van Raboleden te vergaren om zodoende een zo groot mogelijk deel van het beschikbare sponsorbedrag te 'verdienen'. Elk lid van de bank kan 5 stemmen uitbrengen (waarvan niet meer dan 2 op dezelfde vereniging). 

Wat doen wij / wat doe jij om aan stemmen te komen?

Door stemmen te werven bij leden van de Rabo Bank Kop van Noord Holland (KvNH). Dit kan op verschillende manieren:

    1/ om te beginnen krijgen leden van BC Schagen die ook lid zijn van de Rabo bank automatisch een stemkaart waarop zij kunnen                           aangeven aan wie zij hun 5 stemmen willen toekennen. Zij mogen maximaal 2 stemmen aan één en dezelfde vereniging geven, de                     resterende drie moeten aan andere verenigingen worden gedoneerd.

    2/ Iedereen die bankiert bij Rabo KvNH en dus klant is van de bank, is niet automatisch lid van de bank maar kan dit wel gratis worden                 door zich aan te melden via de Rabo App. Eenmaal lid, krijgen ook zij elk jaar de gelegenheid om vijf stemmen uit te brengen bij de                   verdeling van de sponsorgelden, naast alle andere voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt. Partners met een "en/of                       rekening" kunnen zich beide aanmelden als lid van de bank en mogen dan ook allebei 5 stemmen uitbrengen!

    3/ leden van de bank hoeven geen lid te zijn van BC Schagen. Dat betekent dat al uw familie/vrienden/bekenden/collega's die lid zijn van               Rabo Bank Kop van Noord Holland (of dit gratis worden) stemmen kunnen uitbrengen op BC Schagen. Een aantrekkelijk potentieel!

    4/ omdat leden maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen uitbrengen is het niet alleen aantrekkelijk maar ook toegestaan om               afspraken te maken met andere verenigingen om elkaars leden op elkaars verenigingen te laten stemmen.

Is dit een eenmalige actie?

Nee, wij zullen jaarlijks campagne moeten voeren om een sponsorbedrag te ‘verdienen’. Vraag daarom aan familie/vrienden/collega's etc. om behalve op hun eigen vereniging ook stemmen te geven aan Badminton Club Schagen.

Voor 2023 is de campagneplanning als volgt:  (op dit moment nog niet bekend)

    -  permanent             : klanten van Rabo KvNH kunnen zich het hele jaar gratis aanmelden als lid

    -  inschrijven clubs    : <datum> t/m <datum> 2023

    -  vóór <datum>         : ontvangen alle leden van Rabo Bank KvNH een stemkaart met unieke code en een link naar de stemsite.

    -  van x  t/m y sept.     : brengen zij daar 5 stemmen uit op hun favoriete verenigingen.

    -  vanaf <datum>        : finale en uitreikingen ClubSupport

Het te verdelen bedrag van 2022 bedroeg € bedrag over aantal verenigingen. Dit staat in potentie gelijk aan een gemiddeld bedrag van ruim € bedrag  .  Zeker de moeite waard dus.

Meer informatie?

Uitgebreidere informatie over deze actie is te vinden op de website https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/                 Mogen wij op jouw medewerking rekenen? Voer campagne bij iedereen die je kent en vergroot daarmee de opbrengst. Doen !! 

Wel klant maar nog geen lid van Rabo KvNH? Dit regelt u gratis en eenvoudig via de Rabo App. Word lid, profiteer van alle voordelen, en geef twee stemmen aan Badminton Club Schagen. Alvast bedankt !!