RABO ClubSupport

   Wat houdt Rabo ClubSupport in?

    Met deze actie geeft de Rabo Bank Kop van Noord Holland haar leden de gelegenheid

    om invloed uit te oefenen op de verdeling van het jaarlijkse budget dat de bank beschik-

    baar stelt om het verenigingsleven in haar werkgebied te sponsoren. Voor 2022 is dit

    een bedrag van € 250.000,-

  Hoe werkt deze actie?

    De bijdrage die een vereniging/stichting als sponsorbedrag kan ontvangen is afhankelijk

    van het aantal stemmen dat zij kan vergaren van de leden van de bank. Let op: klanten

    van de bank zijn niet automatisch lid van de bank (zie ook punt 2/ hieronder).

    Hoe meer stemmen, hoe hoger het sponsorbedrag. De club zal dus actief campagne 

    moeten voeren om zoveel mogelijk stemmen van Raboleden te vergaren om zodoende

    een zo groot mogelijk deel van het beschikbare sponsorbedrag te 'verdienen'.

    Elk lid van de bank kan 5 stemmen uitbrengen (waarvan niet meer dan 2 op dezelfde

    vereniging). 

  Wat doen wij / wat doe jij om aan stemmen te komen?

    Door stemmen te werven bij leden van de Rabo Bank Kop van Noord Holland (KvNH). 

    Dit kan op verschillende manieren:

    1/ om te beginnen krijgen leden van BC Schagen die ook lid zijn van de Rabo bank

        automatisch een stemkaart waarop zij kunnen aangeven aan wie zij hun 5 stemmen

        willen toekennen.

        Zij mogen maximaal 2 stemmen aan één en dezelfde vereniging geven, de resterende

        drie moeten aan andere verenigingen worden gedoneerd.

    2/ Iedereen die bankiert bij Rabo KvNH en dus klant is van de bank, is niet automatisch

        lid van de bank maar kan dit wel gratis worden door zich aan te melden via de Rabo App.

        Eenmaal lid, krijgen ook zij elk jaar de gelegenheid om vijf stemmen uit te brengen bij

        de verdeling van de sponsorgelden, naast alle andere voordelen die het lidmaatschap

        met zich meebrengt.

        Partners met een "en/of rekening" kunnen zich beide aanmelden als lid van de bank

        en mogen dan ook allebei 5 stemmen uitbrengen!

    3/ leden van de bank hoeven geen lid te zijn van BC Schagen. Dat betekent dat al uw

        familie/vrienden/bekenden/collega's die lid zijn van Rabo Bank Kop van Noord

        Holland (of dit gratis worden) stemmen kunnen uitbrengen op BC Schagen.

        Een aantrekkelijk potentieel!

    4/ omdat leden maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen uitbrengen is het  

        niet alleen aantrekkelijk maar ook toegestaan om afspraken te maken met andere 

        verenigingen om elkaars leden op elkaars verenigingen te laten stemmen.

   Is dit een eenmalige actie?

    Nee, wij zullen jaarlijks campagne moeten voeren om een sponsorbedrag te ‘verdienen’.

    Vraag daarom aan familie/vrienden/collega's etc. om behalve op hun eigen vereniging

    ook stemmen te geven aan Badminton Club Schagen.

    Voor 2022 is de campagneplanning als volgt:

    -  permanent             : klanten van Rabo KvNH kunnen zich gratis aanmelden als lid

    -  inschrijven clubs    : 16 mei t/m 22 augustus 2022

    -  vóór 5 september  : ontvangen leden van Rabo Bank KvNH een stemkaart met  

                                        unieke code en een link naar de stemsite.

    -  van 5 t/m 27 sept.  : brengen zij daar 5 stemmen uit op hun favoriete verenigingen.

    -  vanaf 3 oktober      : finale en uitreikingen ClubSupport

    Het te verdelen bedrag van 2021 bedroeg € 250.000 over 456 verenigingen. Dit staat in

    potentie gelijk aan een gemiddeld bedrag van ruim € 548,-  Zeker de moeite waard dus.

  Meer informatie?

    Uitgebreidere informatie over deze actie is te vinden op de website

   https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

    Mogen wij op jouw medewerking rekenen? Voer campagne bij iedereen die je

    kent en vergroot daarmee de opbrengst. Alvast bedankt !! 

    Wel klant maar nog geen lid van Rabo KvNH? Dit regelt u eenvoudig via de

    Rabo App. Word gratis lid, profiteer van alle voordelen, en geef twee stemmen

    aan Badminton Club Schagen.