Privacyverklaring


Met ingang van 25 mei 2018 is de  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht  geworden. Deze geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein. Van brancheorganisaties en beroepsverenigingen tot lokale (sport)verenigingen.

Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is de Nederlandse instantie die optreedt als privacytoezichthouder.

Omdat één en ander dus ook geldt voor BC Schagen, tref je hieronder onze               privacyverklaring in Pdf format aan.


                            Privacyverklaring Badmintonclub Schagen


Als uitvloeisel van de AVG hebben alle bestuurs- en commissieleden zich gecommitteerd aan de geheimhoudingsregels door het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen.

               Deze documenten liggen ter inzage bij het secretariaat.