De contributie voor het jaar 2023 is vastgesteld op €117,50