De spelregels


Belangrijk onderdeel van het spel zijn natuurlijk de spelregels. Hieronder staan de belangrijkste regels van het badmintonspel weergegeven. Een totaaloverzicht van alle officiële regels van Badminton Nederland, inclusief Zitbadminton, Para-badminton,            aanbevelingen voor wedstrijdfunctionarissen en andere relevante zaken, vindt u onder Download


                                                                                                                               Speelveld

 


De twee helften van een badmintonveld worden gescheiden door een net met een hoogte van  1,55 meter. In het midden mag het net niet lager hangen dan 1,525 meter. Het net zelf moet 76 cm hoog zijn. Het materiaal waarvan het net gemaakt is moet donker van kleur zijn en gelijkmatig van dikte. De maaswijdte mag variëren van 15 tot 20 mm.  Het net moet minimaal 6,1m lang zijn en aan de bovenkant een witte boord hebben van 75mm. De lijnen die het veld markeren moeten 40mm dik zijn. Bij het enkelspel is het speelveld lang en smal. Bij het dubbelspel breed en lang, behalve bij het serveren: dan is het breed en kort.

Het spel:

Er wordt geserveerd naar het speelvak schuin tegenover het vak van waaruit wordt geserveerd. De shuttle wordt over net heen en weer geslagen (een rally) met als doel deze buiten het bereik van de tegenstander(s) op de grond te krijgen. Zodra de shuttle op de grond komt is er gescoord en wordt het spel gestopt. Afhankelijk van het feit of de shuttle binnen of op de op de lijn valt (hij is dan 'in') of buiten de lijnen valt (hij is dan 'uit') wordt beoordeeld hoe het spel verder gaat. Vóór augustus 2006 ging dit als volgt: als de shuttle op de grond kwam door een fout van de serverende partij, werd de service aan de andere partij overgedragen en kreeg die partij een punt. Als de fout gemaakt werd door de tegenpartij, kreeg dede serverende partij een punt en bleef aan service voor het volgende punt. Er kon alleen worden gescoord door de serverende partij. Een game eindigde bij 15 punten bij de heren, en bij 11 punten bij de dames, met dien verstande dat er er een verschil was van ten minste twee punten.

Nieuwe puntenscore vanaf 2006

Sinds 1 februari 2006 werd er geëxperimenteerd met een nieuwe puntentelling om het spel aantrekkelijker te maken voor het publiek. In de lente van 2006 werd besloten dit nieuwe rally-point-systeem officieel in te voeren met ingang van het badmintonseizoen 2006/2007. In het rallypoint systeem kunnen zowel de serverende partij als de tegenpartij punten scoren, ongeacht wie 'aan service' is: zodra de shuttle de grond raakt wordt er gescoord. Raakt de shuttle de grond binnen of op de lijn van het vlak van de tegenpartij, dan krijgt de serverende partij een punt. Buiten de lijnen levert dat een punt op voor de tegenpartij, die dan tevens de service overneemt. In een game gaat de punten telling nu tot 21, zowel bij dames als bij heren, hierin wordt dus geen onderscheid meer gemaakt. Wel dient er nog met twee punten verschil te worden geëindigd: staan beide spelers/speelsters op 20 punten dan komt er automatisch een verlenging tot een van beiden 2 punten achter elkaar maakt. Echter, om de tijdsduur van een wedstrijd enigszins in de perken te houden, is er een maximum van 29 punten. Staan beide op 29 punten, dan zal het dertigste punt beslissend zijn voor de winst van de set. Er wordt nog steeds best out of three games gespeeld.

De service

Er wordt onderhands geserveerd. Hierbij mag (op het moment van raken van de shuttle) het blad van het racket zich niet boven het middel van de serveerder bevinden. (“het middel” is in dit verband een denkbeeldige lijn rond het lichaam  van de serveerder, lopend over het laagste punt van beide onderste ribben). Tevens moet de service met één vloeiende beweging geslagen worden.

Fouten

Badminton kent de volgende fouten:

•een speler slaat de shuttle buiten de lijnen (uit)

•de shuttle valt in het eigen veld op de grond (een speler mist de slag)

•een speler slaat de shuttle in het net

•een speler raakt de shuttle meer dan één keer

•een speler raakt de shuttle met zijn lichaam

•een speler raakt het net aan, voor de shuttle op de grond gevallen is

•een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is

•een speler staat over een lijn bij het serveren (voetfout)

•een speler slaat de service in het verkeerde vak

•een speler serveert voordat de tegenspeler klaarstaat.

•bovenhands opslaan

•een speler serveert en het blad komt boven het middel voordat de shuttle het blad verlaten heeft.

 •een speler serveert en de shuttle raakt het blad boven de hand waarmee de speler serveert.

 •de shuttle raakt tijdens een rally niet tot het speelveld behorende objecten (plafond, palen links/rechts van het speelveld)

•een speler slaat het net met zijn/haar racket

Wanneer de scheidsrechter niet zeker weet of hij de goede beslissing neemt, kan hij een 'let' geven. Dit betekent dat het laatst gespeelde punt moet worden over gespeeld. Dit komt voor wanneer het bijvoorbeeld niet duidelijk is of de shuttle in of uit was of wanneer bij een spelhervatting de tegenstander nog niet klaarstond. 

N.B. Middel, een denkbeeldige cirkel ter hoogte van het laagste punt van de onderste rib.

De verschillende disciplines

Single 

De single (ook wel enkelspel genoemd) wordt op een lange, smalle baan gespeeld. Voor de breedte gelden de binnenste lijnen, voor de lengte de achterste lijn. De score tijdens een game loopt zowel bij dames en heren tot en met 21. Wel moet er een minimaal verschil van 2 punten zijn. Dit kan doorgaan tot en met de 30 punten. Men heeft één servicebeurt per persoon; maakt de serveerder/serveerster een fout dan gaat de service naar de tegenstander en kan hij of zij punten maken. Er kunnen zowel punten gemaakt worden door de serverende als de ontvangende partij. Bij een even aantal punten wordt geserveerd uit het rechter serveervak, bij een oneven aantal uit het linker.

Gemengd dubbel (Mix)

Bij het gemengd dubbel spelen een man en een vrouw samen. Net als bij singlen hebben beide partijen één servicebeurt. Na elk gewonnen punt moet het serverende koppel van serveervak wisselen. Wordt in de servicebeurt een fout gemaakt, dan gaat de servicebeurt over naar de tegenstanders. De service wordt bij 0 of een even aantal punten vanuit het rechter, en bij een oneven aantal punten vanuit het linkerserveervak gegeven. Dames beginnen de wedstrijd altijd rechts. Het veld is bij de service breed en kort. Na de eerste service speelt men op het gehele veld (breed en lang). De buitenste lijnen tellen hier.

Mannen- of vrouwen dubbel

Bij een mannen- of vrouwendubbel spelen twee mannen of twee vrouwen samen. Dezelfde regels gelden als bij het gemengd dubbel. Alleen maakt het hier niet uit wie er rechts begint.

Techniek

De slagtechniek bij badminton kan je onderverdelen in 2 categorieën: de rotatieslagen en de extensieslagen. Bij de  eerste, de rotatieslagen, wordt een rotatie van de onderarm gebruikt (de pols blijft in theorie gestrekt!). Bij de tweede, de extensieslagen, gebruikt men geen rotatie, men duwt de shuttle als het ware over het net.

Slagen

Clear 

Een verdedigende slag: de shuttle wordt hoog gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.

Smash 

Een aanvallende slag: de shuttle wordt hoog gepakt en met hoge snelheid naar beneden geslagen.

Lob 

Een verdedigende slag: de shuttle wordt laag gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.

Dropshot

Een aanvallende slag: de shuttle wordt van achteren hoog gepakt en kort over het net gespeeld. Dit kan met een boogje maar ook als directe slag naar het net.

Netdrop 

Een aanvallende slag: de shuttle wordt van voor kort over het net gespeeld. Dit is altijd met een boogje. Deze slag wordt vaak netdrop genoemd.

Drive

Een aanvallende slag.