LID WORDEN

   

Kandidaat-leden kunnen zich melden bij het Bestuur of tijdens elke speeldag in sportzaal Waldervaart. 

Voorafgaand aan het inschrijven zijn kandidaten welkom om gratis maximaal drie keer 'op proef' mee te spelen. Vervolgens dient men te beslissen om wel/niet lid te worden. Eerst na ontvangst van een ingevuld en getekend aanvraagformulier (digitaal of op papier) wordt door het Bestuur besloten of je lid van BC Schagen wordt. De contributie wordt in principe zo laag mogelijk gehouden en bedraagt op dit moment € 117,50 per jaar - inclusief het gebruik van shuttles. Voor dit bedrag kan er op elke speelzondag maar liefst 3½ uur worden gebadmintond! 

Voor nieuwe leden is het belangrijk te weten dat er, als onderdeel van het lidmaatschap, van elk lid van de club medewerking wordt verlangd op de volgende punten:

  1. maximaal 2 keer per seizoen wordt er door elk lid de z.g. zaaldienst verricht. Dit houdt in dat men een kwartier vóór aanvang van de speeltijd aanwezig is om de zaal 'speelklaar' te maken: de netten ophangen, banken plaatsen, shuttles neerleggen en het banenbord plaatsen. Na afloop dienen alle attributen weer te worden opgeborgen. Nieuwe leden worden ingedeeld met bestaande leden om zodoende wegwijs te raken.
  2. Leden worden geacht op de hoogte te zijn van (de bepalingen van) het huishoudelijk reglement. Ondertekening van de aanvraag van het lidmaatschap is tevens bevestiging van kennisname van dit reglement, naast akkoordverklaring van enkele punten in het kader van de Privacywet. 


Het inschrijfformulier is hier te downloaden. Deze mag volledig ingevuld in de sporthal worden overhandigd aan Marjan  Rotgans, of via e-mail worden verzonden. 

               Wij heten u van harte welkom!