Welkom bij Badmintonclub Schagen
logo
Home
Badminton: de sport
Oorsprong
Bestuur / contact
Reglement
Privacyverklaring
Lid worden
Lokatie
Speelschema
Training
Spelregels
Recreantencompetitie
Wedstrijdverslagen
Clubnieuws
Toernooinieuws
Uit de oude doos
Gastenboek
Links
Avia Clubsparen
Vomar Actie
Grote Club Actie
Rabo ClubKasCampagne
Support Actie
Sitemap

 

         

 

 

 

 

    Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

    Met deze actie geeft de Rabo Bank Kop van Noord Holland haar leden de gelegenheid

    om invloed uit te oefenen op de verdeling van het jaarlijkse budget dat de bank beschik-

    baar stelt om het verenigingsleven in haar werkgebied te sponsoren. Voor 2019 is dit

    een bedrag van € 225.000,00

 

    Hoe werkt deze actie?

    De bijdrage die een vereniging/stichting als sponsorbedrag kan ontvangen is afhankelijk

    van het aantal stemmen dat zij kan vergaren van de leden van de bank. Let op: klanten

    zijn niet automatisch lid (zie ook punt 2/ hieronder).

    Hoe meer stemmen, hoe hoger het sponsorbedrag. De club zal dus actief campagne 

    moeten voeren om zoveel mogelijk stemmen van Rabo leden te vergaren om zodoende

    een zo groot mogelijk deel van het beschikbare sponsorbedrag te 'verdienen'.

    Elk lid van de bank kan 5 stemmen uitbrengen (waarvan niet meer dan 2 op dezelfde

    vereniging), te verdelen over (potentieel) 600 verenigingen/stichtingen.

 

    Wat doen wij om aan stemmen te komen?

    Door stemmen te werven bij leden van de Rabo Bank Kop van Noord Holland. Dit kan

    op verschillende manieren:

    1/ om te beginnen krijgen leden van de club die ook lid zijn van de bank automatisch

        een stembiljet waarop zij kunnen aangeven hoe zij hun 5 stemmen willen toekennen.

        Zij mogen maximaal 2 stemmen aan hun eigen vereniging geven, de resterende 3

        moeten aan andere verenigingen worden gedoneerd.

    2/ Iedereen die bankiert bij Rabo KvNH en dus klant is van de bank, is niet automatisch

        lid van de bank maar kan dit wel gratis worden. Ook zij krijgen dan elk jaar de

        gelegenheid om vijf stemmen uit te brengen bij de verdeling van de sponsorgelden,

        naast alle andere voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt. Zij moeten

        zich dan wel vóór 1 april hebben aangemeld (éénmalig). Partners met een

        "en/of rekening" kunnen zich beide aanmelden als lid van de bank en mogen dan

        ook beide 5 stemmen uitbrengen!

    3/ leden van de bank hoeven geen lid te zijn van BC Schagen. Dat betekent dat al uw

        familie/vrienden/bekenden/collega's die lid zijn van Rabo Bank Kop van Noord

        Holland (of dit gratis willen worden) stemmen kunnen uitbrengen op BC Schagen.

        Een aantrekkelijk potentieel!

    4/ omdat leden maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen uitbrengen is het  

        niet alleen aantrekkelijk maar ook toegestaan om afspraken te maken met andere 

        verenigingen om elkaars leden op elkaars verenigingen te laten stemmen.

 

    Is dit een eenmalige actie?

    Nee, wij zullen jaarlijks campagne moeten voeren om een sponsorbedrag te ‘verdienen’.

    Vraag daarom aan familie/vrienden/collega's etc. om behalve op hun eigen vereniging

    ook stemmen te geven aan Badminton Club Schagen.

 

    Voor 2019 is de campagneplanning als volgt:

    tot 1 april (jaarlijks ijkpunt)  : klanten van Rabo KvNH kunnen zich gratis aanmelden als lid

    -  23 april 2019                   :  leden van Rabo kvnh ontvangen een stemkaart met unieke code. 

                                                 Hiermee brengen zij 5 stemmen uit op hun favoriete verenigingen.

    -  23 april t/m 14 mei 2019 : stemperiode, waarin leden maximaal 2 stemmen per vereniging 

                                                 kunnen uitbrengen.

 

    Het te verdelen bedrag voor 2019 bedraagt € 225.000 t.b.v. circa 600 verenigingen. Dit staat

    potentiëel gelijk aan een gemiddeld bedrag van € 375,00. Zeker de moeite waard dus.

 

    Meer informatie?

    Uitgebreidere informatie over deze actie is te vinden op de website

    www.clubkascampagne.nl/kvnh/clubkascampagne

     

  

    Mogen wij op uw medewerking rekenen? Voer campagne bij iedereen die je

    kent en voer daarmee de sponsoropbrengst op. Alvast bedankt !! 

 

    Wel klant maar nog geen lid van Rabo KvNH? Wordt dan gratis lid, profiteer

    van alle voordelen, en geef twee stemmen aan Badmintonclub Schagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           


Sinds 1982, BADMINTONCLUBSCHAGEN, een begrip in de regio | info@badmintonclubschagen.nl